Ekolingua

Kontatuko diguzue zuen esperientzia?

Udalerria

Erakundea/elkartea

Bideratzaile-kopurua
Emakumezkoak
Gizonezkoak
Besterik

Partehartzaile-kopurua
Emakumezkoak
Gizonezkoak
Besterik

Jolasaren iraupena minutuetan

Gustuko izan duzue jolasa?
 Bai Ez

Ondoriorik adostu duzue? Zein?
 Bai Ez

Proposamenik egin duzue? Zein?
 Bai Ez

Konpromisorik hartu duzue? Zein?
 Bai Ez

Ikasteko baliagarria izan zaizue?
 Bai Ez

Uste duzue euskararen inguruan argudioak sendotzeko baliagarria dela?
 Bai Ez

Zer da gehien gustatu zaizuena?

Zer da gutxien gustatu zaizuena?

Jolasa hobetzeko ekarpenik?

footerra
Back to Top